Hébert, Jacques

Jacques Hébert [ebe:r] (1757–94), Prantsuse revolutsionäär. Aastast 1790 ajalehe „Le Père Duchesne” väljaandja. Tegutses Kordeljeede Klubis ja Pariisi kommuunis, juhtis jakobiinide ultrarevolutsioonilist tiiba, hukati revolutsiooni tribunali otsuse põhjal.

VE, 2006