hüüdsõna

hüüdsõna, interjektsioon, sõnaliik, muude lauseliikmetega seondumata muutumatu sõna, mis väljendab kõneleja tunde- või tahteavaldust, loodushäält vms. häälitsust, näiteks ai, auh, põmm.

VE, 2006