Haagi konventsioonid

Haagi konventsioonid, Haagi I (18. V – 29. VII 1899) ja II (15. VI – 18. X 1907) rahukonverentsil sõlmitud mitmepoolsed rahvusvahelised kokkulepped.

I rahukonverentsil sõlmiti 3 konventsiooni ja koostati 3 deklaratsiooni, II rahukonverentsil neid täiendati. I rahukonverents oli kokku kutsutud Venemaa, II USA algatusel.

Haagi konventsioonid reguleerivad järgmisi küsimusi:

 • riikidevaheliste tüliküsimuste rahulik lahendamine
 • kasutatava relvajõu piiramine lepinguliste võlakohustuste täitmise nõudmiseks
 • sõjategevuse alustamine
 • maasõja seadused ja tavad
 • neutraalsete riikide õigused ja kohustused maasõja ajal
 • vaenulike riikide kaubalaevade seisund sõjategevuse algatamisel
 • kaubalaevade muutmine sõjalaevadeks
 • automaatkontaktiga allveemiinide kasutamine
 • mereväe rakendamine pommitamiseks
 • Genfi 1864. aasta konventsiooni kohaldamine meresõjas (asendati 1949)
 • mõningad hõivamisõiguse kitsendused meresõjas
 • rahvusvahelise priisikohtu asutamine (ei jõustunud)
 • neutraalsete riikide õigused ja kohustused meresõjas. Keelustati keemiliste ründeainete kasutamine.

Hilisemaist Haagi konventsioonidest on olulisim kokkulepe kultuurivarade kaitsmise kohta relvastatud konflikti puhul (sõlmitud 50 riigi konverentsil 21. IV — 14. V 1954). See reguleerib kultuurivarade kaitset nii oma kui ka vaenlase territooriumil, keelab nende väljaveo okupeeritud aladelt ja kehtestab kriminaalvastutuse konventsiooni rikkumise eest. 

EE 3, 1988