Haanja looduspark

Haanja looduspark

Haanja looduspark, asub viie valla (Haanja, Rõuge, Võru, Lasva ja Vastseliina) maadel; 16 903 ha. Asutatud 1991 Haanja MKA (1979; 9200 ha) alusel Haanja kõrgustikule iseloomuliku looduse ja pärandkultuurmaastiku kaitseks. 1957 võeti kaitse alla Suur Munamägi koos Vaskna ja Tuuljärvega, Vällamägi koos Küla-, Pera- ja Vahejärvega ning Rõuge järvestik. Loodusparki ilmestavad Devoni liivakivisse lõikunud Hinni kanjon ja allikas, Ööbikuorg, Rõuge ürgorg, Kaudimäe salumets, Uue-Saaluse park (koos mõisa varemetega), Kütiorg Iskna ojaga, Tõiva oja ja laialehise metsaga org, Jaanimäe tammik ja mitu järve, nt. *Vaskna, *Kavadi, Viitina, *Kahrila, Luhte, Kurg-, Küla- ja Salujärv. H. l-s kasvab mitu LK-alust põlispuud, nt. Sinisilla tamm, Klaasi tamm, Rõuge tammed ja Haki männid, seal on vanu mõisaparke ja kultuuriloolisi objekte (sh. Ruusmäe kastellmõis ja park, Küti Mäeveski, Rõuge kirik, Viitina mõis ja park ning Uue-Saaluse park). Vällamäel kasvab inimtegevusest vähe mõjutatud ürgmets, 120 aasta vanune sinilillekuusik. ◄ ▼