Haanja servamoodustiste vöönd

Haanja servamoodustiste vöönd, umbes 13 000 14C-aastat tagasi Haanja kõrgustiku põhja- ja loodenõlvani ulatunud aktiivse mandriliustiku servaasendit tähistav pinnavormide vöönd; kulgeb peaaegu katkematu ahelikuna Laadoga ja Äänisjärve lähedalt (Luga vöönd) läbi Läti (Linkuva vöönd) ja Leedu (Põhja-Leedu vöönd) ning mööda Läänemere põhja Lõuna-Rootsi (Skåne vöönd).

Eristab Põhja-Euroopas viimase mandrijää olulisi taandumisjärke – dani- (jääst vabanesid Leedu ja Läti) ja gotiglatsiaali (jääst vabanes Eesti).

EE 12, 2003