Halliste Põhikool

Halliste Põhikool, munitsipaalkool, asub Viljandi maakonnas Halliste vallas Pornuse külas.

2012/13. õa oli koolis 89 õpilast ja 18 õpetajat (2005/6 õa vastavalt 142 ja 16). Direktor Merle Hüva.

Praegune koolimaja valmis 1998. Koolil on võimla, staadion, võrk- ja korvpalliväljakud, talvel suusarajad. Töötavad laulu- ja tantsuringid, korraldatakse mulgi keele- ja kultuurilaagreid.

Halliste kooli on juhtinud läbi aegade: Hans Kirsel (1874–1911), Peeter Kivirist (1911–17), Jaan Rannap (1917–51), Leida Kuusik (Halgma) (1951–57), Vaike Jefimov (1957–66), Irma Jõgi (1966–72), Ene Staalfeldt (1972–2007).

Ajalugu

Esimesed teated hariduse andmisest Halliste kihelkonnas on 1683. aastast, koolmeistriks oli köster Brent Johan Funck. 1728. aastast oli koolmeistri ametis Martin Johann Lippart, peale tema surma poeg Christian Lippart (ametis 1745–75). Sel ajal käis koolis 100–150 last. Kihelkonnakool alustas tegevust 1856, õpetajaks oli köster Karl Treffner. 1862 tuli õpetajaks Valga seminari haridusega Georg Rosenberg, kes 1864 lahkus Nuiale ja kool jäi seisma. 1873 alustas kool taas tegevust samal aastal valminud uues majas. 1917–51 oli juhatajaks Jaan Rannap, keda võib pidada kõige tõhusamaks koolijuhiks Hallistes. Tema ajal kujundati õppepark, asutati kooli muuseum, rajati puukool ja spordiväljakud. Koolis oli tugev laulukoor ja mandoliiniorkester. 1930–98 tegutses kool endises Halliste kiriku leerimajas (Hal­liste ja Pornuse 6-klassiline algkool). 1944 muudeti kool seitsmeklassiliseks, tolleaegse nimetusega mittetäielikuks keskkooliks. 1960 sai uueks nimeks Halliste 8-klassiline Kool. 1972–98 tegutses algkoolina (1992. aastast 6-klassilisena). 1998 valmis uus koolimaja. 2000. aastast on kool üheksaklassiline. 2009 avati mälestuskivi vana koolimaja asukohas ja valmis uus võimla.

Kirjandus

  • A. Tiideberg. Halliste enne ja nüüd. Viljandi, 2004

Loodud 2013