Harju Elu

Harju Elu, maakonnaleht, ilmunud 1944. aastast kolm korda nädalas. 1992–2007 kandis nime Harjumaa, ilmus kaks korda nädalas. 2008. aastast taas Harju Elu, illmub Tallinnas üks kord kord nädalas. 2007. aastast vastutav väljaandja Ülo Russak. Trükiarv 3600 (2011).

Harju Elu päismik

Harjumaa päismik

Välislink

EE 12, 2003; muudetud 2011