Hennoste, Tiit

Tiit Hennoste (12. VIII 1953 Pärnu), keeleteadlane. Lõpetas 1982 Tartu Riikliku Ülikooli (TÜ) eesti filoloogina. Olnud 1982. aastast TÜ õppejõud, ühtlasi 1991 ja 1992 külalislektor Amsterdami ülikoolis ning 1992–96 ja 2004–2009 Helsingi ülikoolis. Uurinud eesti keele suulist kõnet, ajakirjandustekstide ehitust ja funktsioneerimist ühiskonnas ning modernismi eesti kirjanduses. Loonud tekstianalüüsi mudeli, mille keskseks osaks on kultuurisituatsiooni mõiste. Artiklisarja „Hüpped modernismi poole” (1993–98, ajakirjas Vikerkaar) autor. Mitme väljaande (Akadeemia, Keel ja Kirjandus, „Loomingu Raamatukogu”) toimetuskolleegiumi liige.

Töid

  • Ajalehe kujundamine (1994, koos R. Kurvitsaga)
  • Uudise käsiraamat: kuidas otsida, kirjutada, toimetada ja serveerida ajaleheuudist (2001, 22009) 
  • Eesti murded ja kohanimed (2002, 22009, autoreid)
  • Eurooplaseks saamine. Kõrvalkäija altkulmupilk: artikleid ja arvamusi 1986–2003 (2003)
  • Dialoogiaktid eesti infodialoogides: tüpoloogia ja analüüs (2004, koos A. Rääbisega)
  • Kommikoer ja pommikoer: üksteist lugu Eesti ajakirjandusest (2010)

EE 14, 2000; muudetud 2011