Hettner, Alfred

Alfred Hettner (6. VIll 1859 – 31. VIII 1941), Saksa geograaf, oli aastast 1894 Leipzigi ja 1899–1928 Heidelbergi ülikooli professor. Uurimused hõlmavad maadeteadust, inimgeograafiat, klimatoloogiat, geograafia ajalugu ja geograafia metodoloogiat. Käsitles geograafiat ruumi- („horoloogilise”) teadusena, mille ülesanne on uurida asjade ja nähtuste paiknemist maapinnal, sõltumata nende olemusest ja arengust. Taandas geograafia maade- ja maastikuteadusele. Asutas 1895 ajakirja Geographische Zeitschrift.

EE 13, 1999