hinduism

hinduism, hindu usund, India pärimuslik usund. Õpetuse lähtealus on veeda kirjandus, mis põhineb II aastatuhandel eKr Indiasse asunud aaria hõimude müütidel. Iseloomulik on ühiskonna jagunemine kastideks, polü­teismist lähtuv maailmapilt, õpetus reaalsuse ürgalgest (Brahma), maailma nähtumuslikkusest ja sellest vabanemise teest (jooga).

VE, 2006