hingemaa

hingemaa, 19. sajandi lõpul Vene tsaaririigis maakehvistu esitatud nõue jagada kogukondlikud maad nende vahel hingemaaks.

VE, 2006