Hints, Linda

Linda Hints (24. I 1940 Tallinn), paleontoloog, geoloogiakandidaat (1972).

Lõpetas 1963 Tartu Riikliku Ülikooli, olnud samast aastast Tallinna Tehnikaülikooli geoloogia instituudi teadur (aastast 1980 vanemteadur, 1989–95 oli juhtteadur). 2006–07 oli paleontoloogia ja stratigraafia sektori juhataja, aastast 2009 andmekogude osakonna juhataja kohusetäitja. Uurimusi Ordoviitsiumi brahhiopoodide ja biostratigraafia kohta. Uurinud Iirimaal, Inglismaal, Rootsis ja Norras Ordoviitsiumi läbilõikeid. Osalenud Ordoviitsiumi paleobasseini fatsiaalsete mudelite loomises ja analüüsinud faunagruppide osatähtsust karbonaatkivimites. Aastast 1992 Rahvusvahelise Stratigraafiakomisjoni Ordoviitsiumi alamkomisjoni korrespondentliige. 2002–2005 oli Tallinna Tehnikalikooli geoloogia instituudi teadusnõukogu liige.

Töid

  • Брахиоподы Enteletacea  ордовика Прибалтики (1975)
  • Литология и фауна типовых разрезов Карадокского яруса в Северной Эстонии (1988, autoreid)
  • New isotopic data on old biostratigraphic problem: the age of the upper Ordovician brachiopod Holorhynchus giganteus (autoreid) – Journal of the Geological Society, 1997, 154

Autasud

  • Eesti Vabariigi teaduspreemia (2001)
  • Sihtasutuse Archimedes Eesti teaduse populariseerimise auhinna 2009. aasta konkursi III preemia

 

Kirjandus

  • Eesti geoloogia: biograafiline teatmik. Tallinn, 1995, lk 31
  • Eesti teaduse biograafiline leksikon. Tallinn, 2000, lk 384–385

EE 14, 2000; ETeadBL, 2000