Holsteini meri

Holsteini meri, Kesk-Pleistotseenis eelviimasel (Holsteini, Lihvini, Karuküla, Mindel-Rissi) jäävaheajal (umbes 380 000–240 000 aastat tagasi) Lääne- ja Põhjamere basseinis laiunud meri. Holsteini mere setteid on leitud Leedust, Põhja-Saksa madaliku põhjaosast, Taani läänerannikult jm. Eestist pole Holsteini mere setteid seni leitud, kuid nende leidmine pole välistatud. Meri on nimetatud Saksamaa Schleswig-Holsteini liidumaa järgi, sest seal kirjeldati neid setteid esimesena.

EE 12, 2003