idealiseerimine

idealiseerimine, ideaalist lähtudes kellelegi või millelegi täiuslikkuse omistamine.

  • Filosoofias teoreetilise tunnetamise meetod, mille abil tegelikkuse lihtsustamiseks ja olemusliku tabamiseks luuakse absoluutsete omadustega objekte (nt punktmass, ideaalne gaas).

VE, 2006