in vitro

in vitro (ld ’klaasis’), katseklaasis (tehisoludes tehtud katse kohta).

VE, 2006