indiviid

indiviid, üksikisik, üksikolend, isend.

VE, 2006