induktsioon

induktsioon, mõttekäik, milles konkreetsetele juhtudele tuginedes tehakse üldisi järeldusi.

  • Füüsikas 1. elektromagnetiline induktsioon, elektrivoolu tekkimine juhis, kui seda läbiv magnetväli muutub. – 2. endainduktsioon, elektromagnetiline induktsioon, mida põhjustab juhtivas kontuuris endas kulgeva elektrivoolu tugevuse muutumine. – 3. magnetiline induktsioon, suurus, mis iseloomustab magnetvälja toimet selles väljas liikuvale elektrilaengule või elektrivooluga juhtmele. Mõõtühik tesla. – 4. elektrostaatiline induktsioon, laengute tekkimine elektrijuhil laetud keha läheduses: kehale lähemasse juhi ossa koguneb vastandmärgiline, kaugemasse ossa samamärgiline laeng.
  • Loogikas üksiku või erilise põhjal üldise järeldamine, seejuures eelduste tõesus ei taga järelduse tõesust. Tuletis on seda tõesem, mida enam see põhineb olulistel tunnustel ja põhjuslikel seostel. Vastand: deduktsioon.

VE, 2006