interferents

interferents, kahe või enama koherentse laine vastastikune mõju, mille tagajärjel tekkiv liitlaine nõrgeneb või tugevneb. Kui näiteks kaks ühesuguse sagedusega ning võrdse amplituudiga lainet liituvad samas faasis, on liitlaine amplituud kahekordne, kui vastandfaasis, siis on liitlaine amplituud null (lained kustutavad teineteise). Inteferents ilmneb niihästi vee- kui ka heli- ja elektromagnetlainete puhul.

VE, 2006