intonatsioon

intonatsioon, keeleteaduses ka kõnemeloodia, kõne põhitooni kõrguse muutumine lauses.

VE, 2006