irratsionaalne

irratsionaalne, mõistusega hõlmamatu, mõistete ja loogika vahenditega süsteemselt korrastatud vormis käsitamatu. Harilikult peetakse irratsionaalseks ülemõistuslikku reaalsust, mida tuntakse usulise ilmutuse vahendusel, ning mimesuguseid psüühika ja kujutlusvõime valda kuuluvaid nähtusi.

VE, 2006