Iru Linnapära

Iru linnamägi 1930. aastail

Iru Linnapära, Tallinna idaosas Pirita jõekääru parema kalda pikal ja kitsal neemikul asuv linnamägi, mis oli mõlemas otsas valliga kaitstud ja keskel ristvalliga kaheks osaks jaotatud. Iru Linnamäe kõrval on asulakoht. Kaevamistel 1936–38 (Richard Indreko, Artur Vassar, Osvald Saadre), 1952–58 (A. Vassar) ja 1984–86 (Valter Lang) selgus, et asustusjälgi on juba hilisneoliitikumist (nöörkeraamika), pronksiaja lõpus ja varasel rauaajal (u I aaastatuhandel II veerandil eKr) on seal olnud kindlustatud asula, I aastatuhuhande II poolel aga linnus. Linnus on algul olnud ainult linnamäe väiksemas, põhjaosas, sest lõunaosa oli sellal avaasula. Pärast põhjaosa linnuse hävingut on kindlustatud suuremat, lõunaosa, pärast selle põlemist aga uuesti põhjaosa, mis sai arvatavasti 10. sajandi tugevamad kivivallid. Arvatavasti 11. sajandi algupoolel hävis linnus taas ja jäeti maha, kõrval olev asula püsis hiljemgi.

Kirjandus

  • V. Lang. Muistne Rävala. 1.–2. kd. Tallinn, 1996

Välislink

EE 12, 2003