İsaxanlı, Hamlet

Hamlet İsaxanlı (1. III 1948 Kosali, Gruusia), Aserbaidžaani teadlane (matemaatik), haridusreformaator, õppejõud, sotsiaal-ja humanitaarteaduslike artiklite autor, kirjanik ja tõlkija; Xəzəri ülikooli rajaja ja esimene juht.

Õppis 1965–70 Aserbaidžaani riiklikus ülikoolis mehaanika-matemaatikateaduskonnas, oli 1970–73 Aserbaidžaani Teaduste Akadeemia mehaanika-matemaatikainstituudis ja Moskva ülikoolis aspirantuuris, füüsika-matemaatikakandidaat (1973, MÜ), füüsika-matemaatikadoktor (1983, NSV Liidu Teaduste Akadeemia matemaatikainstituut). Töötas 1973–83 Aserbaidžaani TA mehaanika-matemaatikainstituudis, Moskva ülikoolis ja NSV Liidu TA matemaatikainstituudis teadurina (uurimisvaldkonnad rakendusmatemaatikas, mh mittelineaarne operaatorteooria, spektraalteooria, diferentsiaalvõrrandid). Tegeles 1980. aastatel Aserbaidžaani kõrghariduse reformi ettevalmistamisega ja 1990–91 Aserbaidžaani esimese eraülikooli, ingliskeelse õppega Xəzəri ülikooli rajamisega. Oli 1991–2010 selle rektor, aastast 2010 nõukogu esimees. Asutanud Xəzəri ülikooliga seotud kakskeelse (aserbaidžaani ja inglise keel) keskkooli (1998, Dunya kool, oli selle juht) ja kirjastuse. 

Õpetanud matemaatikat, kultuuri- ja teadus- ja filosoofia ajalugu ning kirjandust Aserbaidžaani (Aserbaidžaani TA-s, Bakuu ülikoolis, Aserbaidžaani Naftaakadeemias, Aserbaidžaani majandusülikoolis, Xəzəri ülikoolis), endise NSV Liidu, Euroopa, Põhja-Ameerika ja Lähis-Ida kõrgkoolides.

Tegelenud ka keeleteadusega (sh tõlkeprobleemidega), on Xəzəri ülikoolis koostatava „Inglise-aserbaidžaani sõnaraamatu” ning Xəzəri ülikooli teadusajakirjade toimetajaid ja autoreid. İsaxanlı on populaarne esineja Aserbaidžaani ja rahvusvahelistel konverentsidel, Aserbaidžaani ajakirjanduses, televisioonis ja raadios. Esineb peamiselt teadusajaloo, filosoofia, hariduse, keeleteaduse jm teemadel. Avaldanud enam kui 300 teadustööd, luulet ja publitsistikat. On Aserbaidžaani presidendi hariduskomisjoni liige. Aserbaidžaani ülikoolide rektorite nõukogu kaasesimees (1996), kultuuri- ja headegevusasutuse Karabakh Foundation (Washington, 2009) ja Euraasia Akadeemia (Bakuu, 2012) asutajaliige.

Välislingid

Loodud 2015