isiksus

isiksus, psühholoogias ja sotsioloogias ühiskonna või sotsiaalse grupi liige, inimene, kellel on eneseteadvus, sotsiaalne roll, püsiv suundus ja võime oma käitumist teadlikult reguleerida. Kitsamas tavatähenduses kordumatu eripäraga silmapaistev inimene.

5 põhiomadust, mille poolest isiksused erinevad
ekstravertsus rõõmsameelsus, seltsivus, energilisus, kehtestavus, ambitsioonikus
neurootilisus närvilisus, kurvameelsus, äkilisus, tundlikkus, kartlikkus
avatus kogemusele fantaasia, uudishimu, kunstilembus, lai huvidering, uuendusmeelsus
meelekindlus sihikindlus, tahtejõud, enesekontroll, kaalutlemine, kompetentsus
sotsiaalsus südamlikkus, siirus, teiste usaldamine, tagasihoidlikkus, sallivus

VE, 2006