isohaliin

isohaliin, samasoolsusjoon, ühesuguse veesoolsusega punkte kaardil ühendav joon.

VE, 2006