jäärak

jäärak, vananenud nimetus ovraag, ajutise vooluvee uuristatud järsuveeruline, harilikult paljuharuline uhtorg. Jäärakuid on ülesharitud lössialadel ja eelmäestikes; kahjustavad põlde, ohustavad teid jms.

VE, 2006