järvemuda

järvemuda, jütja, sapropeel, järve põhja sadestunud biogeenne sete; sisaldab harilikult järve elustiku jäänuseid, purdosiseid ja kaltsiumkarbonaati. Soojärvedes turbamuda ehk düü. Järvemudal võib olla raviomadusi (Värska muda).

VE, 2006