järvesetted

järvesetted, järve põhja või kaldavööndisse kuhjunud setted. Eristatakse orgaanilisi (järvemuda), karbonaatseid (järvelubi) ja terrigeenseid setteid (liiv, aleuriit, savi).

VE, 2006