Jätkusõda

Jätkusõda, Soome-NSV Liidu sõda 1941–44. Soome luges 25. VI 1941 end NSV Liiduga sõjaseisukorras olevaks, lahingutegevust alustades liikus Soome vägi Karjala maakitsusel vana riigipiirini ning Karjalas Sviri jõeni. Pärast seda aktiivne lahingutegevus soikus. 10.–26. VI 1944 toimunud pealetungiga liikus Punaarmee Karjala maakitsusel edasi ja vallutas Viiburi. 21. VI – 9. VIII 1944 toimunud pealetungiga vallutas Punaarmee suurema osa Karjalast. Lahingutegevus lõppes 5. IX 1944, vaherahu sõlmiti 18.–19. IX 1944, rahulepingule kirjutati Pariisis alla 10. II 1947. Soome oli sunnitud loovutama Karjala maakitsuse, suure osa Karjalast ja Petšenga (Petsamo) ning lubama Nõukogude mereväebaasi rajamist Porkkalas.

VE, 2006