jõgikond

jõgikond, valgala, jõe veekogumisala.

VE, 2006