Jõhvi kõrgustik

Jõhvi kõrgustik, hõlmab Kohtla-Järvest ja Jõhvist lõuna pool asuva kõrgema ala Mäetaguse ja Illukani; kõrgus kuni 81 m ü. m..

Madal-Eestisse kuuluv Jõhvi kõrgustik on veidi lainjas ja järgib aluspõhja (Ordoviitsiumi lubjakivide) pealispinda; pikliku kujuga aluspõhjakõrgendiku suurim kõrgus on 76 m ü. m., suurim suhteline kõrgus 16 m. Jõhvi kõrgustikku katab (enamasti õhuke) lubjarikas moreenikiht, millel on kujunenud viljakad leostunud ja leetjad mullad. Liiva ja kruusa leidub oosides ja mõhnades (Illuka, Mäetaguse). Jõhvi kõrgustik oli 13. sajandi alguses Alutaguse, hiljem Jõhvi kihelkonna tuumik. Jõhvi kõrgustikule ulatub Eesti põlevkivimaardla, millega kaasneb iseloomulik tööstusmaastik.

EE 4, 1989; EE 12, 2003; muudetud 2014