Jõhvi Kunstikool

Kooli direktorid
Peeter Somelar 1970–80
Mati Rautso 1980–87
Margarita Ostroumova 1987–2002      
Mati Rautso 2002–           

Jõhvi Kunstikool, vallavalitsuse hallatav huvikool Ida-Virumaal Jõhvi linnas; asutatud 1970 (1991. aastani Kohtla-Järve Lastekunstikool), direktor Mati Rautso.

Kooli eesmärk on anda kunstialast haridust ja valmistada õpilasi ette professionaalse kunstihariduse omandamiseks. Koolis on võimalik õppida joonistamist, maalimist, kompositsiooni, skulptuuri, kunstiajalugu, graafikat ja arvutiasjandust. Kooli õppeprotsess on kolmeastmeline: ettevalmistuskursus lasteaialastele ja 1.–3. klassi õpilastele4 aastane põhikursus põhikooli õpilasi alates 4. klassist ning täiend- ehk 5. kursus gümnaasiumiõpilastele ja täiskasvanutele. Täna õpib koolis ettevalmistus-, põhi- ja täiendkursustel kokku üle 150 õpilase. Kool korraldab ka seminare ja kursusi, arendab näitusetegevust, tegeleb õppematerjalide kirjastamise ja õppevahendite valmistamisega.

Ajalugu

Kool alustas tegevust 1970 linna täitevkomitee kultuuriosakonna hoones. Õppeaineteks olid joonistamine, maalimine, kompositsioon, skulptuur ja kunstiajalugu. Paljud lõpetanud jätkasid kunstiõpinguid Tartu Kunstikoolis ja hiljem Eesti Riiklikus Kunstiinstituudis. 1980. aastatel alustati näitusetegevuset ja kujunesid kooli sidemed ERKIga. Kunstifondi toel loodi graafikaklass, hakati korraldama suviseid praktikalaagreid Eestis, 1990. aastatel ka Soomes. 1994 kolis kool praegustesse ruumidesse, pandi käima ettevalmistus- ja täiendõppe kursus ning alustati arvutiõppega. Uues majas said õpetajad endale ateljeeruumid ja loodi kunstikooli galerii. Kooli on lõpetanud enam kui 950 õpilast.

Loodud 2014