Jõuga kääbaskalmistu

Jõuga kääbaskalmistu, asub Ida-Virumaal Iisaku vallas Jõuga külas Iisaku–Kuremäe teest põhjas, on Eesti suurim kääbaskalmistu. Koosneb 260 liivakääpast ja 4 žalnikust. Uuritud on (1938 Osvald Saadre, 1949 Erna Ariste, 1950 Harri Moora,1980–89 Priit Ligi) kokku 108 kääbast ja 4 žalnikut. Kääbastesse on maetud u 12. sajandi keskelt 14. sajandi alguseni, ridamisi paiknevaisse žalnikuisse 13. sajandi lõpust 16. sajandi I pooleni. Panusteks peamiselt ehted (hoburaudsõled, oimurõngad, helmed, ripatsid, käevõrud, sõrmused) ja noad. Kalmistu on kuulunud vadjalastele.

Kirjandus

  • P. Ligi. Vadjapärased kalmed Kirde-Eestis 9.–16. sajandil. Tallinn, 1993

EE 12, 2003