Jürgenson, Dietrich Heinrich

Dietrich (Diedrich)  Heinrich Jürgenson (27. VII 1804 Vasalemma – 22. VIII 1841 Tartu), filoloog, bibliograaf ja kultuuritegelane. Õppis 1823–26 Tartu ülikoolis usuteadust, ida keeli, filosoofiat ja antiikkirjandust, oli 1828–41 Tartu õpetajate seminari juhataja ja õpetaja ning 1837. aastast esimese eestlasena ühtlasi Tartu ülikooli eesti keele lektor; Õpetatud Eesti Seltsi (ÕES) asutajaid ja esimene sekretär (1838–41) ning sariväljaande „Verhandlungen” asutaja, rajas ÕES-i raamatukogu. Pidas seltsis ettekandeid eesti murrete tekkimisest, eesti nimisõnade käänamisest ja eesti kirjandusloost. Tegi eeltööd eesti-saksa sõnaraamatu koostamiseks, jätkas Johann Heinrich Rosenplänteri alustatud eestikeelsete trükiste bibliograafia koostamist („Bibliotheca esthonica”, ilmus täiendatuna 1867) ning kirjutas esimese ülevaate eesti kirjanduse arengust („Kurze Geschichte der ehstnischen Literatur”, 1843–44).

Varajase surma tõttu jäid paljud Jürgensoni algatused pooleli. Tema käsikirjalise pärandi andsid omaksed ÕES-i raamatukogule.

Töid

  • Das Elementarlehrer-Seminarium zu Dorpat nach seiner gegenwärtigen Einrichtung und Verfassung (1833)
  • Teädaandminne (1840) 

Kirjandus

  • R. Põldmäe. Esimene eesti kirjandusloolane Dietrich Heinrich Jürgenson. – Keel ja Kirjandus 1985, nr 3, lk 166–174; nr 4, lk 227–233
  • I. Hamburg. Eesti bibliograafia ajalugu 19. sajandi lõpuni. Tallinn, 1986, lk 110–112, 114–115, 169–171

EE 14, 2000; ETBL, 2000 (K. Martinson)