Jürgenson, Erika

Erika Jürgenson (15. XII 1925 Rakvere – 31. X 1997 Tallinn), geoloog, geoloogiamineraloogiakandidaat (1953, kinnitatud 1954).

Lõpetas 1950 Tartu Riikliku Ülikooli ja jäi samasse aspirantuuri. Töötas 1953–86 ENSV Teaduste Akadeemia geoloogia instituudis teadurina (aastast 1957 vanemteadur). Uurimisala oli litoloogia (karbonaatkivimid), uuris peamiselt Baltimaade, Loode-Venemaa, Valgevene ja Ukraina karbonaatkivimite struktuuri ning keemilist ja mineraalset koostist. Osales Eesti karbonaatkivimite liigituse välmimises ja NSV Liidu karbonaatkivimite atlase koostamises. Käsitlenud ka Eesti aluspõhjas asuvaid vulkaanilist päritolu kivimeid (K-bentoniide ehk metabentoniide). Oli 1973–85 Üleliidulise Litoloogiakomitee Balti osakonna karbonaatkivimite sektsiooni esimees.

68 teadustrükist, sh 2 monograafiat.

1972 Nõukogude Eesti preemia, 1993 Artur Luha preemia.

Töid

  • Eesti silur (1970, autoreid)
  • Balti siluri faatsiesed ja fauna (1972, autoreid)
  • Осадконакопление в силуре Прибалтики (1988)

Kirjandus

  • Eesti geoloogia: biograafiline teatmik. Tallinn, 1995, lk 36
  • Eesti teaduse biograafiline teatmik. 1. köide. Tallinn, 2000, lk 496

EE 14, 2000; ETeadBL, 2000