Jaagupi kivistik

Jaagupi kivistik, ka Jaagupi tarandkalme, Tartumaal Tõraveres Voika oja lõunaäärel Jaagupi talu maal asuv 3.–5. sajandi kivikalme. Läbi kaevatud 1933–35 (Harri Moora, Artur Vassar) ja 1938 (Erna Ariste). Põletusmatuseid ja rohkesti peamiselt pronksehteid sisaldanud kalme tervemad, läänepoolsed tarandid on näidistena säilitatud.

EE 12, 2003