jamb

jamb, värsijalg, milles esimesele, lühikesele (või rõhutule) silbile järgneb pikk (või rõhuline) silp (˘ -).

VE, 2006