Jankovski, Harri

Harri Jankovski (18. III 1946 Tallinn), Eesti mereuurija, keemiakandidaat (1974, Moskva ülikool). Lõpetas keemikuna 1969 Moskva ülikooli. Aastast 1973 töötanud Eesti Teaduste Akadeemia uurimisinstituutides: 1976–90 merekeemia sektori (hiljem merekeemia osakonna) juhataja termofüüsika ja elektrofüüsika instituudis, aastast 1990–92 ökoloogia- ja mereuuringute instituudis ja 1992–98 Eesti mereinstituudis merekeemia osakonna juhataja, aastast 1999 on Eesti Vee-ettevõtete Liidu tegevdirektor. Põhiline uurimissuund: toksiliste ja merekeskkonnale ohtlike ainete leviku ning mere ökosüsteemide ajalis-ruumilise jaotuse seaduspärasuste ja biogeokeemilise ringe uurimine, merekeskkonna seisundi hindamise ja bioindikatsiooni teaduslike aluste väljatöötamine. Organiseerinud ja juhtinud ekspeditsioone uurimislaevadel Aju-Dag ja Livonia. Kuulub mitmesse rahvusvahelisse teadlaste töörühma. Avaldanud üle 100 teadusliku publikatsiooni (eesti, vene, inglise ja soome keeles), sh põhjaliku ülevaate raskmetallidest Läänemere ökosüsteemis. Teinud leiutisi (autoritunnistused ja patendid).

MerLe, 1996; muudetud 2011