joonis

joonis, eseme graafiline kujutis, mida kasutatakse teksti illustreerimiseks või tehnilisedokumendina (näiteks detaili-, kooste- ja montaažijoonis).

VE, 2006