juurdekasv

juurdekasv, metsanduses puu kõrguse, jämeduse ning mahu suurenemine mingi ajaühiku (näiteks aasta) jooksul.

VE, 2006