kääne

kääne, keeleteaduses kaasus, käändsõna grammatiline kategooria; selle kategooria iga vorm, mis näitab sõna lauseehituslikku ja tähenduslikku vahekorda lause teiste sõnadega. Käänet väljendavad tüvele lisatavad käändelõpud, sõnatüve muutused ja abisõnad. Käänete arv erineb keeliti suuresti, eesti keeles on 14 käänet.

VE, 2006