Kääpa asulakoht

Kääpa asulakoht, kiviaja asulakoht, paikneb Võhandu jõe vasakul kaldal Kääpa koopas. Turbaga kattunud kultuurkihis on hästi säilinud luuaines. Kaevamisel (1959–62 ja 1974 Lembit Jaanits) on kogutud rohkesti Narva kultuurile iseloomulikke luuesemeid ja keraamikat ning saakloomade luid. Asula hilisemaist järkudest on tüüpilist kammkeraamikat ja hilist nöörkeraamikat.

EE 12, 2003