käendamine

käendamine, kaveerimine, dokumentaalne tõendamine, et käendaja ehk kavent võtab endale vastutuse teise isiku võla tasumise eest juhul, kui too ise seda millegipärast ei tee.

VE, 2006