Kämbemäe paemurd

Kämbemäe paemurd, aluspõhja paljand Ida-Viru maakonnas Jõhvi vallas. Paikneb Ahtme kõlvikul, Jõhvi keskmest ca 6 km lõuna pool, 300 m Jõhvi–Tartu maanteest ida pool, kaevandusse suunduvast raudteeharust lõunas, heinamaa ja metsa piirdel. Ahtme kõlvikul moodustub kuni 4 m kõrgune astang, millesse on rajatud vana murd. Need maastikuelemendid moodustavad lageda maastiku taustal kauni metsatukaga koha. Murruastangu lõunapoolses osas paljandub Haljala lademe Jõhvi alamlademe alumine osa ühes selle alumise piiriga, mida markeeris vulkanogeenne vahekiht. Kivimiliselt on läbilõikes esindatud Kahula kihistu Aluvere kihistik biodetriitsete ja savikate luvjakivide ning karbonaatsete merglite vaheldumisega. Läbilõikest on kogutud palju fossiile (käsijalgseid, trilobiite jt).

Kämbemäe murd on stratotüüpseks läbilõikeks nüüdse Haljala lademe Jõhvi alamlademele (varem iseseisev lade). Et lademe mõlema alamlademe - Idavere ja Jõhvi piiritlemine on sageli raskendatud, on kindla piiriga tüüpläbilõige oluline piiri defineerimisel.

Paemurru seisukord oli 2002 rahuldav, läbilõige vaadeldav, kuid alumine osa hakkas kattuma varikaldega.

Ürglooduse objekt.

Kirjandus

  • A. Rõõmusoks. Stratigraphy of the Viruan Series (Middle Ordovician) in northern Estonia. Tallinn, 1970
  • L. Hints. Uusi andmeid brahhiopoodide levikust Põhja-Eesti Jõhvi lademes. – ENSV TA Toimetised Keemia: Geoloogia, 1979, 26, 3 (vene k)
  • L. Põlma, L. Sarv, L. Hints. Lithology and fauna of the type sections Caradoc Series in northern Estonia. Tallinn, 1988 (vene k)

Kasutatud kirjandus

Loodud 2014