Käntu-Kastja hoiuala

Käntu-Kastja hoiuala, asub Läänemaal Kullamaa vallas Üdruma ja Kastja küla, Martna vallas Keskküla, Lihula vallas Rumba ja Võhma küla ning Raplamaal Vigala vallas Läti, Kojastu ja Paljasmaa küla, Märjamaa vallas Teenuse küla maadel. Raplamaa osahoiuala asutati nelja lahustükina 2006. aastal, pindalaga 760,4 ha, ja Läänemaa osahoiuala 2007. aastal, pindalaga 2166,8 ha. Hoiuala moodustati jõgede ja ojade, niiskuslembeste kõrgrohustute, lamminiitude, aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niitude, lubjarikka pinnasega kuivade niitude, puisniitude, rabade, siirde- ja õõtsiksoode, puiskarjamaade, vanade loodusmetsade, puiskarjamaade, soostuvate ja soo-lehtmetsade, siirdesoo- ja rabametsade kui elupaikade kaitseks, aga ka saarma, võldase, jõesilmu, paksukojalise jõekarbi, suur-konnakotka, laanepüü, rukkiräägu, tedre, metsise ja kiivitaja elupaikade kaitseks.

Loodud 2011