Kärde rahu

Kärde rahu

Kärde rahu, Kärde mõisas 1. VII 1661 sõlmitud Rootsi ja Venemaa rahuleping; lõpetas 1656.–58. a. Vene-Rootsi sõja. Rootsi sai tagasi Ida-Eesti (sh. Tartu) ja Ida-Läti ala, mis Vallisaare vaherahuga 1658 olid jäänud Venemaale; taastati sõjaeelne, Stolbovo rahuga (1617) määratud piir. Pärimuse järgi olevat rahu alla kirjutatud praeguseni säilinud nn. rahumajakeses; on ka arvatud, et majake on hilisem.