käsiraamat

käsiraamat, raamat, mis sisaldab mingi elu- või tegevusvaldkonna kohta teavet ja kus see teave on süstematiseerituse tõttu kiirelt leitav. Kuulub teatmekirjanduse hulka.

VE, 2006