käskiv kõneviis

käskiv kõneviis, imperatiiv, kõneviis, mis väljendab käsku, keeldu, palvet, soovi või üleskutset. Eesti keeles on käskiva kõneviisi tunnused mitmuse 1. ja 2. isikus -ge, -ke (elagem, hakake) ning ainsuse ja mitmuse 3. isikus -gu, -ku (elagu, hakaku), ainsuse 2. isikus tunnust pole (ela).

VE, 2006