Käsmu Laevaomanikud

Purjekas Tormilind

Käsmu Laevaomanikud, laevandusettevõte (laevandusäri) Tallinnas, asutatud 1923.

Selle esimene laev oli Esimese maailmasõjas terveks jäänud suuretonnaažiline brigantiin Kristenbrun, järgmisena alustati Hara lahes kapten Rahlbergi (1885–1948) juhtimisel 4-mastilise Tormilinnu ehitamist. 1923 osteti Inglismaalt teraskorpusega purjelaevast ümberehitatud aurik Nemrac (1636 brt). Sellele võis soodsa tuule puhuks heisata purjed (siit hüüdnimi “Baltimere Lendav Hollandlane”). Nemrac hakkas sõitma Tallinna ja Hulli vahel (müüdi 1939). 1923 osteti Taanist mootorpurjekas Elna, 1927 aurik Hilda (hukkus 1938), 1928 aurik Linda (hukkus sõjakeerises 1940), 1929 aurik Lenna (hukkus orkaanis 1938), 1930 aurik Minna ning vahetult enne Teist maailmasõda aurikud Ella, Sigrid, Signe ja Hildur ning purjekad Merilind, Anette ja Võitja (Tormilind ehitati pärast mereõnnetust ümber mootorpurjekaks).

Käsmu Laevaomanike osanikeks olid paljud tuntud eesti laevandustegelased (nt vennad Kristenbrunid), praktilist tegevust juhtis disponentreeder kapten Oskar Tiedemann. Laevaäri käes oli prahtida ka kümmekond teistele laevaühingutele kuulunud laeva. Äri likvideeriti 1940, sel hetkel oli seal 17 laeva (762,28 brt).

MerLe, 1996