Kõbajad

Kõbajad, Suures Väinas Virtsu poolsaare looderanniku lähedal asuv saarerühm; 14,5 ha, 7–9 laidu, neist suurim on Suurlaid (ka Kõbaja Suurlaid, 7,8 ha). Selles ida pool on temaga pea-aegu kokkukasvanud Maielaid, lääne pool Kingissepalaid ning loodes grupina Pihla-, Lammas-, Paljas- ja Plokilaid ning veel mõned tillukesed laiud. Laiud on kruusased ja kivise pinnaga, suurematel laidudel on rohukamarat ja põõsaid. Kõbajad kuuluvad lahustükina Puhtu-Laelatu looduskaitseala koosseisu.

Loodud 2011