Kõmsi kivikalmed

Kõmsi kivikalme

Kõmsi kivikalmed, asuvad Läänemaal Hanila vallas paepealsel Kõmsi õigeusu kirikust umbes 200 m läänes ja loodes. Mõlemal pool Tallinna–Virtsu maanteed on olnud 5 varase rauaaja kalmet ja neist umbes 500 m põhja pool noorema rauaaja korratu siseehitusega põletusmatustega kivikalme. Kalmeid on uuritud 1914 (Adolf Friedenthal), 1969–72 (Vello Lõugas) ning 1979 ja 1981 (Mati Mandel). Kahe tervemalt säilinud tarandkalme (väiksemas 8*6,7 m suurune tarand, suuremas ligi 20 erineva suurusega tarandit) tarandid jäeti pärast läbikaevamist rekonstrueeritult paigale. Kalmete lähedal on umbes 400 muistset põllukivihunnikut, millest 77 on läbi kaevatud.

Välislingid

EE 12, 2003